Nieuwe EU-regels voor SaaS

Het Europees Parlement heeft onlangs nieuwe EU-regels goedgekeurd die de positie van consumenten versterken bij het online kopen van ‘digitale’ producten. Dit betekent dat uw juridische positie als SaaS-bedrijf ook (een beetje) kan veranderen.

Binnen de EU draagt ​​de interne markt met zijn vier vrijheden veel bij aan het algemene economische welzijn van de EU-lidstaten. De EU bevordert nu ook de strategie voor een digitale eengemaakte markt. Deze nieuwe EU-regels zijn bedoeld om de rechtspositie van consumenten bij online winkelen te standaardiseren.

Ik moet er echter op wijzen dat deze “nieuwe normen” slechts basisnormen zijn waaraan veel landen al voldoen. In Nederland, waar we zijn gevestigd, biedt de nationale wetgeving een nog betere bescherming dan deze nieuwe EU-regels. Dat betekent dat onze nationale normen voorrang hebben op deze EU-regels.

Als uw klanten een betere bescherming hebben volgens uw nationale wetgeving, zullen deze nieuwe EU-regels hun positie niet verslechteren. Let dus op de wet die van toepassing is in uw thuisland. Deze regels verschillen ook van de auteursrechtrichtlijn die onlangs is aangenomen.

Nieuwe EU-regels voor SaaS

Gestandaardiseerde SaaS klantenbescherming

Deze regels hebben enkele implicaties voor uw SaaS-bedrijf. Voordat we erop ingaan, maakt de EU onderscheid tussen twee soorten online producten. De eerste set producten valt onder de EU-regels voor ‘defecte digitale inhoud‘. Deze is belangrijk voor uw SaaS-platform. De andere EU-regels zijn van toepassing op ‘fysieke’ producten die u online kunt kopen.

Het is vrij duidelijk wat digitale inhoud betekent. Dit zijn games, apps, muziek, video’s, online software, enz. Uw SaaS-platform is digitale software, dus u moet zich bewust zijn van de wijzigingen die deze regels voor u met zich meebrengen.

De veranderingen zijn niet erg rigoureus. Hier is een fictief voorbeeld van de implicaties:

Frankrijk

Oude situatie:

Een bedrijf in Frankrijk heeft een abonnement op online CRM-software. Sommige functies werken echter niet. Het bedrijf ontvangt geen vergoeding, omdat de Franse consumentenwetgeving bedrijven niet verplicht om te vergoeden in geval van defecten (nogmaals, dit is fictief).
Logica:
De klant kon de software gebruiken, hoewel niet het hele product werkte. Maar aangezien de client het nog steeds gebruikte, moet hij de volledige software betalen.

Nederland

Het is anders voor een bedrijf dat zich abonneert op online CRM-software met defecte functies in Nederland. De Nederlandse wet biedt een hoog beschermingsniveau en de klant kan een volledige vergoeding vragen.
Logica:
De client kon de software gebruiken, maar sommige functies waren defect. De software heeft niet geleverd wat de klant ervan kon verwachten, dus krijgt hij zijn geld terug.

België

Een Belgisch bedrijf dat zich abonneert op Belgische online CRM-software met defecte functies, heeft een andere juridische positie. De klant moet betalen voor de software, maar de prijs wordt verlaagd om de functies te compenseren die hij niet kon gebruiken.
Logica:
Hoewel de client de software zou kunnen gebruiken, kon hij niet het hele pakket gebruiken, dus hij moest alleen betalen wat hij kon gebruiken.

Kortom, de consumentenrechten in alle drie de landen zijn verschillend. Stel u de complexiteit voor wanneer een Nederlands bedrijf zich abonneert op de Franse CRM-software.

Nieuwe situatie:
Een Europees bedrijf heeft een abonnement op Europese CRM-software met gebreken. De Europese consument heeft recht op terugbetaling. (Dit is een stuk minder complex).

Dit voorbeeld is natuurlijk vereenvoudigd. Dus wat zijn de implicaties van deze nieuwe regels?

Regels tegen defecte digitale inhoud

De EU-regels zijn in de eerste plaats bedoeld om de consumentenrechten te verbeteren. U, als SaaS-bedrijf, bevindt zich aan de andere kant van deze EU-regels. Het is belangrijk om de verschillen tussen deze nieuwe regels en uw nationale wetgeving te vergelijken. Als de EU-regels consumenten beter beschermen, zijn deze EU-regels van toepassing. Als uw nationale wetgeving een betere bescherming biedt, is die wet van toepassing.

Geldt dit bijvoorbeeld ook voor een gratis proefversie die u aanbiedt? Technisch gezien wel. Deze regels zijn van toepassing op elke relatie tussen u en uw klant, hetzij wanneer zij uw voorwaarden en overeenkomsten hebben aanvaard en / of wanneer zij uw product hebben gekocht. Aangezien een gratis proefperiode echter gratis is, kan een klant alles wat hij wil klagen, u kunt geen geld terugbetalen dat nooit is uitgegeven.

Dus wat zeggen deze nieuwe EU-regels over uw juridische status?

  • Als u het defect in uw software niet binnen een ‘redelijke tijd’ kunt oplossen, kunnen uw klanten om een ​​gereduceerde prijs of een volledige terugbetaling vragen. De klant moet er binnen 14 dagen om vragen nadat u het defect niet binnen de redelijke termijn hebt verholpen. Het is nog niet duidelijk wat die redelijke tijd betekent. Het is waarschijnlijk anders per geval;
  • Als de software binnen een jaar na aankoop een defect vertoont, wordt het defect verondersteld te bestaan ​​op het moment van abonnement. De klant hoeft het niet te bewijzen, het is aan jou om te bewijzen dat er geen defect was. Dit lijkt een beetje raar, omdat in het geval van online software een defect kan worden veroorzaakt door een update, virus, derde partij, enz. Hoe dit zich allemaal afspeelt op juridisch gebied, hangt af van hoe de Europese caselaw zich zal ontwikkelen;
  • Aangezien uw software waarschijnlijk is gebaseerd op een abonnement per tijdseenheid, mag u de inhoud wijzigen als het contract dit toestaat. U moet de consument van tevoren op de hoogte stellen van de wijziging. De klant mag binnen dertig dagen opzeggen.

Dit is waarschijnlijk niets nieuws voor u. Als SaaS-bedrijf past u deze regels waarschijnlijk al geruime tijd toe. Deze ‘nieuwe’ EU-normen zijn niet nieuw voor veel landen. Het is alleen zo dat in een paar landen de juridische positie van consumenten niet zo goed wordt beschermd. Nu zijn ze.

Conclusie

Omdat het de EU is, lijken deze regels misschien een groot probleem. Dat is het echt niet. Zoals ik al zei, hebben de meeste EU-lidstaten een nog hogere standaard voor klantbescherming binnen hun nationale wetgeving waaraan uw SaaS moet voldoen. Dit betekent dat er misschien niets nieuws voor u is.

Ook al zijn deze regels bedoeld om de EU-wetgeving te ‘standaardiseren’, er zullen nog steeds verschillen tussen de EU-lidstaten zijn als gevolg van de nationale wetgeving. Nogmaals, het nationale recht heeft voorrang wanneer het een betere bescherming biedt dan de EU-norm. Het is het beste om de verschillen tussen deze EU-regels en uw nationale wetgeving te onderzoeken om te zien welke implicaties deze EU-regels echt voor u hebben.