Disclaimer

Deze website www.Nordhaven.io (de ‘Website’) is eigendom van Nordhaven (hierna te noemen ‘Nordhaven’). Nordhaven is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74024655.

Algemeen

Het volgende is van toepassing op de website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoudswebsite

Nordhaven behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder verplicht te zijn u hiervan op de hoogte te stellen. Nordhaven besteedt aandacht en aandacht aan de inhoud van de website. Het gebruik van (informatie op) de Website is echter op eigen risico. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, verouderd en / of onjuist is. Daarom wordt de inhoud van de website aan u verstrekt zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid ervan.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten (kennelijke fouten), bijvoorbeeld veroorzaakt door onjuiste invoer of technische problemen. Nordhaven is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van dergelijke fouten wordt geen overeenkomst tussen u en Nordhaven gesloten.

Aansprakelijkheid

Nordhaven is niet aansprakelijk voor schade of andere schadelijke gevolgen van het gebruik van (informatie op) de website. Het is op eigen risico als u actie onderneemt op basis van (de informatie van) onze website. Er wordt geen overeenkomst tussen u en Nordhaven gesloten op basis van kennelijke fouten en / of onvolledige of verouderde informatie.

Nordhaven is niet aansprakelijk als de website niet toegankelijk of beschikbaar is vanwege een storing (opslag) en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden, waarmee de toegang tot de website wordt verkregen. Bovendien is Nordhaven niet aansprakelijk voor de inhoud van de website die door derden wordt aangeboden.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Nordhaven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en / of diensten van derden.

Gebruikers kunnen zelf inhoud op de website plaatsen. Ondanks het feit dat Nordhaven alles doet wat binnen haar macht ligt om misbruik te voorkomen, is Nordhaven niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. Nordhaven beoordeelt niet de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen. Nordhaven kan dergelijke inhoud echter aanpassen. In geval van klachten kan Nordhaven deze inhoud onderzoeken en indien nodig actie ondernemen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Nordhaven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordhaven is het niet toegestaan ​​om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal dat op de Website wordt weergegeven, op welke manier dan ook openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of aan te bieden.

Contact

Als u nog vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot deze disclaimer, kunt u contact opnemen met Nordhaven via info@nordhaven.io.

 

Meer weten over onze diensten?